در حال بارگيري صفحه جديد...
امام علی (ع) : « همانا من هرگز از میدان جنگ و جهاد نگریخته‏ام و هیچ کس به پیکار من نیامد مگر آن که زمین را از خونش سیراب کردم.»

نام كاربري:
نوع كاربري: كاربر عادي
امتياز كاربري:

امتياز تايپك:
افزايش امتياز كاربري:
تايپ‌هاي تأييدشده: از
رأي‌هاي تأييد شده: از

تعداد تايپ مجاز:
در اين روز : نامحدود
طرح تايپك (تايپ كوتاه شگردها) يك تحول جديد براي كاربران شگردهاست كه چند هدف را همزمان دنبال مي كند:
1- آشنايي با علوم مختلف و دانستني هاي مفيدي كه در فايلهاي صوتي - تصويري قرار دارند
2- آشنايي با فرهنگ كلمات مختلف ادبي و املاي آنها
3- ايجاد يك سرگرمي و رقابت مفيد كه براي كاربران شگردها، موجب افزايش مثبت امتياز و بالا رفتن سطح تايپ و معلومات آنها مي گردد و از طرفي موجب تكميل همزمان پروژه هاي مختلف تايپ با ويژگي سرعت و دقت بالا مي گردد.

روند مسابقه به اين صورت است كه يك فايل صوتي (سخنراني) به صورت تكه هاي كوچك تقسيم خواهد شد.
بعد از آن هر بار يك تكه از آن براي شما به نمايش در خواهد آمد و شما بايد آنرا با دقت تايپ نماييد يا اينكه به تايپي كه قبلا از آن تكه شده است و از نظر شما تايپ كاملا صحيح و بدون اشتباهي است، رأي مثبت دهيد.
بعد از آنكه تمام تكه ها تايپ و رأي گيري شدند، فايل صوتي توسط روبات يا ناظر بخش مربوطه بررسي خواهد شد و از ميان هر تكه، بهترين تايپ صحيح برگزيده مي گردد. كاربراني كه تايپ آنها برگزيده شده است، به همراه رأي دهندگان آنها جايزه امتيازي خواهند گرفت.
همچنين براي ايجاد رقابت سالم، امتياز مخصوصي هم براي خود تايپك در نظر گرفته شده است كه ركوردداران برتر در صدر نمايش داده مي شوند. موضوع فايل هاي صوتي در آينده متنوع تر خواهند شد.
براي شروع تايپك كافيست از منوي بالا شروع را كليك كنيد يا اينكه براي انتخاب دقيق تر، انتخاب پروژه را بزنيد.
انتخاب پروژه:تايپ هاي انجام شده :
راهنماي اصلي:

در طرح تايپك، يك پروژه صوتي يا متني به صورت تكه هاي كوتاه در مي آيند و كاربران آنها را تايپ مي كنند و يا به تايپ هاي ديگر رأي مي دهند. با اين حساب يك متن با مشاركت و نظر تعداد زيادي تايپ كننده، به بالاترين دقت تايپ مي گردد. كاربراني كه تايپ يا رأي آنها برگزيده شده، امتياز گرفته و سطح حرفه اي تايپشان افزايش پيدا مي كند.

نحوه امتيازدهي:
بعد از اينكه تايپ ها انجام گرفت، تصحيح انجام مي گيرد و تايپ هايي كه از بقيه صحيح تر باشند انتخاب مي گردند. به اين تايپ هاي برتر و رأي دهندگانشان، بر اساس كاربر عادي يا ويژه بودن امتياز تعلق خواهد گرفت به شرح زير:

- تايپ اول برگزيده: اگر كاربري اولين تايپ يك تكه را انجام دهد و همان تايپ هم برگزيده شود: به ازاي هر كلمه 2 امتياز
- تايپ برگزيده: اگر كاربري تايپي انجام دهد و آن تايپ برگزيده شود: به ازاي هر كلمه 1 امتياز
- رأي برگزيده: اگر كاربري به يك تايپ رأي دهد و آن تايپ برگزيده شود: به ازاي هر كلمه از آن تايپ 0.5 امتياز

نكات :
1- به همان ميزان كه امتياز تايپك شما افزايش پيدا كند، امتياز كاربري هم جداگانه افزايش پيدا مي كند.
2- براي كاربران ويژه امتياز تايپك همانند ديگر كاربران است اما متياز كاربري شگردها دوبرابر منظور مي گردد.

راهنماي تكميلي:

- نيم فاصله (فاصله مجازي) لحاظ نمي شود اما بهتر است در متن تايپي خود نيم فاصله قرار دهيد. مثال: «مي‌شود» به جاي: «مي شود»
- براي ديدن قواعد كامل تايپ صحيح فارسي به اين مقاله مراجعه كنيد :
آموزش تايپ صحيح فارسي

كليد كمكي: در تكه هاي صوتي مرتب نياز هست كه صوت را متوقف كنيد. براي اين كار راه بسيار سريعي در نظر گرفته ايم. با زدن كليد / صوت متوقف شده و باز با زدن مجدد همين كليد ادامه آن (با يك ثانيه تأخير) پخش مي شود.

قوانين مخصوص فايلهاي صوتي :
- علامت هاي ويراستاري در تفاوت تايپ ها موثر نيستند اما بهتر است آنها را وارد كنيد.
- سؤال مهم: با كلمات عاميانه چه كنيم؟
توضيح سؤال - در فايلهاي سخنراني از كلمات محاوره اي استفاده مي شود كه عاميانه است مثلا به جاي مي شود ، كلمه ميشه آورده شده. آيا كدام را بايد تايپ كرد و كدام از نظر بررسي كننده تايپك صحيح شمرده مي شود
- جواب :در اينجا اصول كلي و جزئي در مورد اين كلمات آورده مي شود و هر زمان اين قسمت با گزارش كاربران و برخورد با كلمات و موارد جديد تكميل خواهد شد:
1- كلمات را تا حد ممكن به حالت رسمي خود در آوريد ولي خود كلمه نبايد تغيير كند.
مثال صحيح: درس ميخونه => درس مي‌خواند
مثال اشتباه: درس ميخونه => درس مي‌خونه
مثال صحيح: رفت تو كلاس = رفت توي كلاس
مثال اشتباه: رفت تو كلاس = رفت داخل كلاس
2- جابجايي بين كلمات يك گفته نبايد انجام بگيرد، حتي اگر با جابجا كردن به دستور زبان فارسي نزديكتر شود.
مثال صحيح: ميشه اينا رو از هم جدا كرد = مي‌شود اينها را از هم جدا كرد
مثال اشتباه: ميشه اينا رو از هم جدا كرد = اينها را مي‌شود از هم جدا كرد
- در فايلهاي سخنراني، فقط سخنان سخنران بايد تايپ شود و سخن شنوندگان (مثل فرستادن صلوات) محسوب نمي گردد. مگر اينكه در قانون مخصوص آن پروژه چنين چيزي آمده باشد.
- اعداد گفته شده در متن را به صورت عددي تايپ كنيد مثال: 84 سانتيمتر ... اما اگر به صورت رتبه بود حروفي تايپ شود: بيست و پنجم خرداد...
اگر گوينده بگويد: بعلاوه يا به اضافه يا منهاي نبايد به صورت + و - تايپ شود و بايد به همان صورت بعلاوه يا به اضافه يا منها تايپ شود.

قوانين مخصوص فايلهاي تصويري (اسكن شده):
- علامت هاي ويراستاري و اعراب گذاري ها بايد تايپ شوند. كلمات دقيقا به همان صورت كه نوشته شده تايپ شوند.
- هر جايي كه پاراگراف تمام شده و به خط بعد رفته است از دگمه اينتر (Enter) استفاده كنيد.
تايپ ده انگشتي:
تايپ استاندارد ده انگشتي سريعترين متد تايپ هست كه در اينجا مي توانيد آموزش آن را بخوانيد: آموزش تايپ ده انگشتي
براي ارسال سفارش تايپ، بايد ابتدا از منوي سايت بار بالا وارد سايت شويد.