در حال بارگيري صفحه جديد...
پيامبر اكرم (ص) : « شما را چه شده است وقتي بر من وارد مي شويد، مي بينمتان كه دندان هايتان جرم گرفته و زرد و موهايتان ژوليده است. چرا مسواك نمي زنيد.»


کد مبحث : 142662

عنوان مبحث :
براي ارسال نوشتار بايد ابتدا وارد سايت شويد. اگر نام كاربري در سايت شگردها نداريد هم اكنون كنيد (از نوار بالاي صفحه).
نمايش كل جوابها

نمايش بر حسب : تاريخ ارسال بيشترين رأي

قوانين و نكات ارسال عكس:

اضافه كردن فایل

آدرس فایل مد نظر را وارد نماييد :


يا فایل را از كامپيوتر خود آپلود نماييد:

یا فایل را از Clipboard خود Paste کنید: