در حال بارگيري صفحه جديد...
امام علي (ع) : « عدالت بهتر از شجاعت است زيرا اگر مردم همگي عدالت را درباره همه بكار گيرند از شجاعت بي نياز مي شوند.»


کد مبحث :


انجمن شگردها (بر حسب دسته بندی کلی)
آخرين ارسالي هاي انجمن

قوانين و نكات ارسال عكس:

اضافه كردن فایل

آدرس فایل مد نظر را وارد نماييد :


يا فایل را از كامپيوتر خود آپلود نماييد:

یا فایل را از Clipboard خود Paste کنید: