در حال بارگيري صفحه جديد...
امام علي (ع) : « مرد نبايد در نمازش با ريش خود و يا با چيزي كه او را از نمازش غافل و بي توجّه مي كند، بازي كند.»

نام كاربري: كاربر مهمان
نوع كاربري: كاربر عادي
امتياز كاربري: