در حال بارگيري صفحه جديد...
امام صادق (ع) : « شيعه ما نيست كسي كه در شهري چند هزار نفري به سر برد و در آن شهر پارساتر از او وجود داشته باشد.»

نام كاربري: كاربر مهمان
نوع كاربري: كاربر عادي
امتياز كاربري: