در حال بارگيري صفحه جديد...
پيامبر اكرم (ص) : « برترين مؤمنان كسي است كه در خريدن و در فروختن و در پرداختن [قرض] و پس گرفتن آن جوانمرد و سخاوتمند باشد.»


کد مبحث : 497366

عنوان مبحث :
براي ارسال نوشتار بايد ابتدا وارد سايت شويد. اگر نام كاربري در سايت شگردها نداريد هم اكنون كنيد (از نوار بالاي صفحه).
نمايش كل جوابها

نمايش بر حسب : تاريخ ارسال بيشترين رأي

قوانين و نكات ارسال عكس:

اضافه كردن فایل

آدرس فایل مد نظر را وارد نماييد :


يا فایل را از كامپيوتر خود آپلود نماييد:

یا فایل را از Clipboard خود Paste کنید: