در حال بارگيري صفحه جديد...
امام صادق (ع) : « به مفضّل فرمود: هرگاه ميان دو نفر از شيعيان ما نزاعي [بر سر مالي] ديدي آن [وجه] را از مال من بپرداز [و ميان آنان اصلاح كن].»

Error in Mysql query (please see error log 1)