در حال بارگيري صفحه جديد...

انصراف


تايپك (تايپ كوتاه)

حديثفا (مسابقه حديثي)

منتخب

صفحه كاربري

كاربري ويژه


انجمن شگردها

چت فارسي


شماره پيامكي

وبلاگ مطالب اصلي

فروشگاه كارت شارژ

گردهمايي سي و پنجم (35)

گردهمايي مديران و كاربران شگردها
مكان : اتاق اصلي تالار گفتگو
زمان: دوشنبه 12 اسفند ماه 92 ساعت: 20 تا 21:30 شب
موضوع بحث: اخبار تغييرات جديد سايت و بخش چت روم شگردها، انتخاب وبلاگ اين هفته براي طرح بازديد گروهي از وبلاگ ، مسابقه زنده شگردها ، هديه امتيازي به كاربران حاضر در جلسه
قوانين: تنها در مورد موضوع مورد بحث مي توان پيام ارسال نمود !
گزارش گردهمايي 34 ام شگردها