در حال بارگيري صفحه جديد...
امام علي (ع) : « جان ها گونه گونند. پس آنهايي كه همگون باشند با هم گرد آيند و مردم به همگنهاي خود بيشتر گرايش دارند.»

نام كاربري: كاربر مهمان
نوع كاربري: كاربر عادي
امتياز كاربري: