در حال بارگيري صفحه جديد...
امام صادق (ع) : « فضيلت خواندن نماز در اول وقت نسبت به تأخير انداختن آن، مثل فضيلت آخرت بر دنياست.»

نام كاربري: كاربر مهمان
نوع كاربري: كاربر عادي
امتياز كاربري: