ويترين شكلك هاي اختصاصي سايت شگردها
• يكي از امكانات ويژه شگردها، شكلك هاي اختصاصي هست كه اشتراك آنها به اين صورت هست:

- يك شكلك اختصاصي: ماهي 5 هزار ت
- سه شكلك اختصاصي:‌ ماهي 10 هزار ت
- 10 شكلك اختصاصي : ماهي 25 هزار ت

شما هم مي توانيد با گرفتن شكلك هاي ويژه، متفاوت باشيد !
شكلك ها مرتب در حال به روز رساني است. جديدترين شكلك هاي حال حاضر شكلك هاي سري 5 هستند.
شكلك هاي سري 1

شكلك هاي سري 2

شكلك هاي سري 3

شكلك هاي سري 4

شكلك هاي سري 5

شكلك هاي سري 6

شكلك هاي سري 7

شكلك هاي سري 8

براي خريد امكانات كافيست مبلغ مورد نظر رو به شماره حساب سيباي بانك ملي (0306952159003) به نام آقاي حامد عزيزي پناه و يا شماره كارت 6037997214534886 ارسال نماييد و شماره فيش را از طريق بخش ارتباط با مدير به اطلاع ما برسانيد
با رفتن ماوس روي هر شكلك، كد آن شكلك قابل مشاهده است، كه كد شكلك هاي مد نظر را بعد از انتخاب از ارتباط با مدير براي ما ارسال مي كنيد.